เกี่ยวกับ บีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง

     บริษัท บีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด

 

- รับเหมาสร้าง ปรับปรุงและติดตั้ง งานก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า,ลม,ประปา  และงานทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท 

- งานออกแบบ สร้างและปรับปรุง ระบบพ่นสี ระบบบำบัดน้ำเสีย  และงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพ่นสีทุกประเภท และงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพ่นสีทุกประเภท

- บริการงานตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและติดตั้ง เครื่องจักรกล ทุกประเภท

- งานออกแบบ และผลิต อุปกรณ์ช่วยจับยึดงาน (Jigs & Fixtures)  ในอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท

- ตัวแทนจำหน่าย Spare Part ในอุตสาหกรรมพ่นสี

ติดต่อ BSK ENGINEERING EQUIPMENT CO.,LTD. / TEL : 061-470-3366

 

 

 

ที่อยู่บริษัท

 

888/17หมู่ที่ 3  ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  10280
02-2323-9414-16, 061-470-3366

E-mail : bskequipment@gmail.com

 

Visitors: 138,579