BS.203 หัวเตาอินฟาเรด

 สำหรับงานให้ความร้อนชนิดแผ่รังสี ให้ความร้อนสูงและรังสูง มีความทนทาน แข็งแรง ให้พลังงานต่อหัวที่สูงเนื่องจากหัวเตามีรูปทรงที่ยาว เหมาะสำหรับ กระบวนการการผลิตอาหาร กระบวนการอบสี อบแห้ง อบขึ้นรูป เป็นต้น

Visitors: 128,560