BS.200 เขี้ยวสปาร์ค 3 ขา

เขี้ยวสปาร์คหัวเตา ใช้ในการสปาร์คและตรวจจับเปลวไฟ เมื่อติดและจะทำการหยุดสปาร์ค หากเกิดเปลวไฟดับจะทำการสั่งจุดหัวสปาร์คขึ้นใหม่ โดยอัตโนมัติอีกครั้ง ทั้งยังสามารถสั่งตัดการจ่ายแก็สของโซลินอยด์วาล์ว และส่งเป็นสัญญาณเสียงได้ และหากมีการสปาร์คแล้วไฟไม่ติดต่อเนื่องจากหัวจุดเสียหาย หรือแก็สหมด ทำให้ไม่เกิดอันตราย

Visitors: 128,512