BS.014B Aluminium Sulphate 8% - สารส้มน้ำ

สามารถละลายน้ำได้ ไม่มีอันตรายและสารตกค้าง ช่วยเร่งการตกตะกอนของสารแขวนลอย เหมาะสำหรับการใช้งานใน ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบผลิตน้ำประปาอุตสาหกรรมกระดาษและอื่นๆ

ขนาดบรรจุ : 25กก./ถัง

Visitors: 129,604