BS.036 ใยแก้ว

เป็นฉนวนกันความร้อนอุณภูมิสูงสุด 650 C เหมาะสำหรับงานป้องกันหรือลดอุณภูมิจากหน้างานฉนวนเตาเผา , ฉนวนบอยเลอร์

Visitors: 128,559