BS.198 น้ำมันป้องกันสนิมเหล็กขึ้นรูป (Nox Rust Oil)

น้ำมันป้องกันสนิมที่ให้ฟิล์มไม่เหนียว ใช้สำหรับงานโลหะที่อยุ่ระหว่างการขึ้นรูปต่อเนื่อง หรือ ชิ้นงานที่สำเร้จรูปต่างๆ ที่ขึ้นรูปแล้ว ทั้งยังสามารถใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น ใบเลื่อย เครื่องกลสำหรับโลหะ เครื่องจักรกล เกียร์ซาฟท์ ซอคเกท ค้อน เครื่องตัดแผ่นเหล็ก เป็นต้น 

ขนาดบรรจุ : 20ลิตร 

Visitors: 129,605