ข่าวสารองค์กร

อบรม ISO 9001 : 2015

บริษัท บีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ เกี่ยวกับระบบคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง โดยให้พนักงานเข้าอบรม PUBLIC TRAINING เมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ กับการ UPGRADE VERSION ISO 9001 :2008 to become ISO 9001 : 2015 โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ จาก URS THAILAND ซึ่งได้รับความรู้ นำไปประยุกต์ใช้กับทางบริษัทได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการอบรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของพนักงานให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

  • เข้าพบลูกค้า

    บริษัท BSK ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัท รายใหญ่ ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ อีกก้าวหนึ่ง ของบริษัทเรา คุณภาพและการดูแลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

  • บริษัท บีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมกุศลร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มอบให้กับทาง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

  • วันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัท บีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าเป็นวิทยากร ในการอบรมหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ให้กับบริษัท ออพฟิเซียล อิควิปเม้นเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ขอขอบคุณที่วางใจให้กับ บริษัทของเรา

"มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดด้วยความจริงใจ" 

"Commitment to product development to continuous quality and Best customer service with sincerely"

Visitors: 139,644