ข่าวสารองค์กร

อบรม ISO 9001 : 2015

บริษัท บีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ เกี่ยวกับระบบคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง โดยให้พนักงานเข้าอบรม PUBLIC TRAINING เมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ กับการ UPGRADE VERSION ISO 9001 :2008 to become ISO 9001 : 2015 โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ จาก URS THAILAND ซึ่งได้รับความรู้ นำไปประยุกต์ใช้กับทางบริษัทได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการอบรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของพนักงานให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

"มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดด้วยความจริงใจ" 

"Commitment to product development to continuous quality and Best customer service with sincerely"

Visitors: 128,559