ข่าวสารองค์กร

  • มอบน้ำยาทำความสะอาด CV-19 CLEANER ให้แก่โรงพยาบาลกระสัง จ.สุรินทร์

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาง บริษัท บีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบน้ำยาทำความสะอาด CV-19 CLEANER (Covid Killer) ให้แก่โรงพยาบาลกระสัง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
  • มอบน้ำยาทำความสะอาด CV-19 CLEANER แก่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 จ.พะเยา

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาง บริษัท บีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมอบน้ำยาทำความสะอาด CV-19 CLEANER (Covid Killer) แก่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 จ.พะเยา

อบรม ISO 9001 : 2015
บริษัท บีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ เกี่ยวกับระบบคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง โดยให้พนักงานเข้าอบรม PUBLIC TRAINING เมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ กับการ UPGRADE VERSION ISO 9001 :2008 to become ISO 9001 : 2015 โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ จาก URS THAILAND ซึ่งได้รับความรู้ นำไปประยุกต์ใช้กับทางบริษัทได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการอบรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของพนักงานให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

Visitors: 125,498