BS.830 เคมีล้างชิ้นงานอลูมิเนียม

คุณสมบัติของเคมีชนิดนี้ เป็นเคมีล้างคราบไขมัน(กรด) เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการใช้งานที่เป็นแบบจุ่ม (Dipping) โดยไม่ต้องเพิ่มอุณหภูมิ  เคมีชนิดนี้ สามารถใช้ในการล้างคราบไขมัน โดยไม่ทำให้ผิวโลหะของชิ้นงานเสียหาย ไม่มีกลิ่น มีอันตรายน้อย    

APPEARANCE     :    เป็นของเหลวใสอมเหลือง

ขนาดบรรจุ        :           30   กก. / ถัง

Visitors: 125,648