กลุ่มสินค้าสำหรับงานเตรียมผิว


  • กลุ่มเคมีที่เหมาะสำหรับเหล็กที่ไม่เป็นสนิม VDO กระบวนการล้าง & เคลือบผิวชิ้นงาน

  • เหมาะสำหรับเหล็กที่เป็นสนิม

  • เหมาะสำหรับชิ้นงานเหล็กที่ไม่เป็นสนิม มีพื้นที่จำกัด จำนวนบ่อ 1 -3 บ่อ ใช้ได้ทั้งระบบ SPRAY และแบบจุ่ม

  • เทสเคมีบ_7.อ็อพชั่น_๒๐๑๐๐๙.jpg
    เป็นเคมีที่ใช้สำหรับเคลือบผิวชิ้นงาน เหมาะสำหรับงานที่ใช้ในระบบพ่น (สเปรย์) หรืองานที่ใช้ในระบบจุ่ม (Dipping) เคมีชนิดนี้ไม่สามารถใช้ล้างชิ้นงานได้

  • ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ BS.802
Visitors: 138,578