ร่วมงานกับเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท และนำเสนอขายสินค้าเพื่อบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

2. รักษาฐานลูกค้าของบริษัท รักษาสัมพันธภาพที่ดี ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมทั้งหาแนวแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของลูกค้า

4. สรุปผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ หญิง – ชาย

-อายุ 20 – 40 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือตามประสบการณ์

-บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

-มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 - 5 ปี

 -สามารถขับรถ และมีใบขับขี่

 -หากมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ในการล้าง, และเคลือบผิวชิ้นงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมงานกับเราติดต่อสอบถาม 02-323-9414 - 16 Email: bskinter@gmail.com 

Visitors: 138,579