เกี่ยวกับเรา

 บริษัท บีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (และมีนโยบายจากฝ่ายบริหารให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ในเร็ววันนี้) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 888/17 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280        

     โทรศัพท์:0-2323-9414-6   โทรสาร:0-2323-9417    E-mail : bskinter@gmail.com                                          

     บริษัทฯ ได้เข้าสู่ระบบคุณภาพ ISO 9001 ในด้าน เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับเตรียมผิวชิ้นงานก่อนการพ่น สีฝุ่น และสีอบ (สีน้ำมัน) ภายใต้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ ตลอดจนการคัดสรร วัตถุดิบที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในวงการเคมี จึงทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และมั่นใจในการที่จะติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ด้วยความประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆ ไปด้วย

     สินค้าหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย

         1.  เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการเตรียมผิวชิ้นงานก่อนชุบ ก่อนพ่นสี หลายชนิด ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่นอุตสาหกรรมอะไหล่ยนต์, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า,อุตสาหกรรมฟอกหนัง,อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 

         2.  เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า นโยบายหลักของบริษัทฯ จึงยึดถือการให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เพราะเปรียบเสมือนกุญแจที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นเลิศในด้านการผลิตในศตวรรษที่ 21 นี้   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดการระบบการขนส่งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะรองรับการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ และถนอมคุณภาพของสินค้าระหว่างการขนส่ง ด้วยบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างญาติมิตร พร้อมที่จะให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ

 

ด้วยการเติมโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้ขยายกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง และติดตั้งงานก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร ระบบพ่นสี และงานทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท โดยทำการจดทะเบียนในนาม บริษัท บีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลาย

 

            จากรายละเอียดดังกล่าว บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้รับคัดเลือกจากท่านให้เป็นผู้ให้บริการทั้งด้านการจัดส่งสินค้าเคมีภัณฑ์ และการรรับเหมาก่อสร้างที่บริษัท ให้บริการตามรายละเอียดข้างต้น ในเร็ววันนี้  และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

 

"มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดด้วยความจริงใจ" 

"Commitment to product development to continuous quality and Best customer service with sincerely"

 

 

 

Visitors: 138,580