BS.874 DI Water

น้ำกลั่น หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า DI Water น้ำกลั่นคือ น้ำที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ เนื่องจากมีค่าสิ่งเจือปนในน้ำค่อนข้างน้อย จึงทำให้คุณสมบัติการนำไฟฟ้าในน้ำกลั่น น้อยตามไปด้วย น้ำกลั่นที่เราจำหน่าย สามารถนำไปใช้ได้ อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น น้ำกลั่นสำหรับห้องแล็ป และอุตสาหกรรม ( ชุบเคลือบผิว ,เครื่องไวร์คัท,ผสมน้ำยา, ล้างชิ้นงานเพื่อไม่ให้เกิดสนิม ใช้กับเครื่อง CNC เป็นต้น ) 

ขนาดบรรจุ : 20ลิตร/ถัง

Visitors: 133,929